Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Boštjan Jurjevčič
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 23.06.2017
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Eksperimentalno modeliranje pnevmatskega transporta premogovega prahu z uporabo elektrostatične merilne metode
Mentor: izr. prof. dr. Andrej Senegačnik
Somentor: /


Ime in priimek: Andrej Čebular
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 30.06.2017
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vodenje procesa radiofrekvenčnega varjenja
Mentor: izr. prof. dr. Primož Podržaj
Somentor: /