Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Jaka Javh
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 23.04.2018
Ura in prostor: 13:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Modalna analiza na podlagi meritev pomikov s hitro kamero
Mentor: izr. prof. dr. Janko Slavič
Somentor: /