Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Damir Grguraš
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja (triletni)
Datum: 21.01.2020
Ura in prostor: 14:30, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Odrezovalne razmere pri procesu kriogenega frezanja z uporabo tekočega CO2
Mentor: izr. prof. dr. Franci Pušavec
Somentor: /


Ime in priimek: Ervin Strmčnik
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja (triletni)
Datum: 27.01.2020
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Vplivni parametri na delovanje orbitalnega hidravličnega motorja na vodo
Mentor: doc. dr. Franc Majdič
Somentor: prof. dr. Mitjan Kalin