Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Miha Polajnar
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 05.05.2017
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Topološka optimizacija litega konstrukcijskega elementa glede na napetostni kriterij z uporabo metode nivojske postavitve
Mentor: prof. dr. Franc Kosel
Somentor: /