Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Aleš Turel
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 05.07.2018
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Časovno spremenljiv kontaktni razvoj v dinamiki sistema togih teles
Mentor: prof. dr. Miha Boltežar
Somentor: /