Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Dejan Poljanec
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 19.12.2018
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Tribološko optimiranje aksialnih drsnih obročev za avtomobilske alternatorje
Mentor: prof. dr. Mitjan Kalin
Somentor: /