Zagovori del III. stopnje
Ime in priimek: Luca Petan
Program: Doktorski študij strojništvo - 3. stopnja
Datum: 31.03.2017
Ura in prostor: 12:00, LESKOVARJEVA SOBA
Naslov: Lasersko udarno utrjevanje maraging jekla
Mentor: prof. dr. Janez Grum
Somentor: /