Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Rok za prijavo: 1. september 2021, izključno le preko sistema eVŠ.

POZOR: Kandidat lahko odda le eno prijavo, na kateri pa lahko odda prijavo na vse smeri po prioriteti. Torej vam predlagamo, da na prijavi zapišete vse vaše želje in se prijavite na vse smeri, katere vas zanimajo (vpis bo možen le na tisto smer, za katero boste oddali prijavo).   

Informativni dan bo potekal v sredo, 19. 5. 2021, ob 16. uri na daljavo (spletni naslov bo javljen naknadno v mesecu maju).

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Prijavni rok:  1. september 2021, izključno le preko sistema eVŠ.

Informativni dan  po potekal v petek, 21. 5. 2021 ob 16. uri na daljavo

(Op.: spletni naslov bo javljen naknadno v mesecu maju)

 

Kandidat si mora pred vpisom na III. stopnjo, tj. v roku za oddajo prijave na Razpis za vpis na III. stopnjo, poiskati mentorja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Mentor potrdi mentorstvo kandidatu z izjavo mentorja, ki je sestavni del prilog k prijavi na Razpis za vpis na III. stopnjo.
Obvezna priloga k prijavi za vpis na III. stopnjo:  izjava mentorja - soglasje k mentorstvu

Seznam potencialnih mentorjev

Po zaključenem roku za prijavo bodo vsi prijavljeni študenti, v najkrajšem času, izključno le po e-pošti prejeli navodila za vpis.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za strojništvo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU

 

Etični kodeks UL  - izjava (obvezna priloga k vpisnemu listu za vpis v 1. letnik)

Etični kodeks za raziskovalce UL 

 

Seznam prilog k prijavi na Razpis za vpis v doktorski študijski program Strojništvo (Rok za oddajo: 1.9.2021)

Priloga

 

Opis priloge

Diplomska listina

(obvezna)

Sken/fotografija diplomske listine o najvišji zaključeni izobrazbi, relevanti za vpis na III. stopnjo. Če listina še ni izdana, kandidat priloži začasno potrdilo o diplomiranju.

Priloga k diplomi

(obvezna)

Sken/fotografija priloge k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih z oceno diplomskega oziroma magistrskega dela – vezano na priloženo diplomsko listino

Življenjepis

(obvezna)

Življenjepis z opisom aktivnosti in delovnih izkušenj s področja študija (lahko EUROPASS življenjepis)

Izjava mentorja

(obvezna)

Kandidat se do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovori z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem na FS za mentorstvo ter najpozneje ob vpisu predloži njegovo soglasje za mentorstvo.

Bibliografija

(ni obvezna)

Izpis iz Cobissa, v kolikor je kandidat že zaveden v Cobissu

Kratka idejna zasnova raziskovalnega dela

(obvezna)

Kandidat se do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovori z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem na FS za mentorstvo ter najpozneje ob vpisu predloži njegovo soglasje za mentorstvo in kratko idejno zasnovo raziskovalnega dela.

Osebni dokument

(obvezna)

Sken/fotografija osebnega dokumenta

 

 

Informacije o razpisu za vpis VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo: javljeno naknadno, preko sistema eVŠ

Informativni dan na FS (v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo): v petek, 21. maja 2021 ob 16. uri na daljavo 

(op.: spletni naslov srečanja bo objavljen naknadno)

(Informativni dan na FGG: sreda, 10. 6. 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana)

Vpis bo potekal elektronsko na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.
Več o vpisu si preberite na njihove spletni strani: https://www.fgg.uni-lj.si/navodila-za-vpis-na-3-stopnjo-studija/.