Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Rok za prijavo : 1. september 2017, preko sistema eVŠ.

Informativni dan: v sredo 17. maja 2017 ob 16.00 uri v predavalnici V/8.

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

Razpis in prijava za vpis na III. stopnjo STROJNIŠTVO - zadnji dan prijave: 1. september 2017

Informativni dan: v torek, 16. maja 2017 ob 16.00 uri v predavalnici I/1.

Obvezna priloga k prijavi za vpis na III. stopnjo: izjava mentorja - soglasje k mentorstvu

 

Razpis in prijava za vpis na III. stopnjo VARSTVO OKOLJA - zadnji dan prijave: 26. avgust 2017

Informativni dan na FS:  v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo: 16. maj 2017 ob 16. uri v predavalnici I/1.