Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Rok za prijavo : 1. september 2020, preko sistema eVŠ.

Informativni dan bo potekal na daljavo preko aplikacije GoToMeeting, in sicer v dveh delih:  

  • v sredo, 20. maja 2020 ob 16. uri s predstavitvijo smeri oz. usmeritev
  • v petek, 22. maja 2020 ob 16. uri s predstavitvijo usmeritev

Spletni naslov srečanja: https://global.gotomeeting.com/join/669896237

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

DRUGI prijavi rok: od 24. septembra  do 27. septembra 2020,  preko sistema eVŠ 

Informativni dan:  /

Kandidat si mora pred vpisom na III. stopnjo, tj. v roku za oddajo prijave na Razpis za vpis na III. stopnjo, poiskati mentorja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Mentor potrdi mentorstvo kandidatu z izjavo mentorja, ki je sestavni del prilog k prijavi na Razpis za vpis na III. stopnjo.
Obvezna priloga k prijavi za vpis na III. stopnjo:  izjava mentorja - soglasje k mentorstvu

Seznam potencialnih mentorjev

Po zaključenem roku za prijavo bodo vsi prijavljeni študenti, v najkrajšem času, izključno le po e-pošti prejeli navodila za vpis.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za strojništvo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU

 

Etični kodeks UL  - izjava (priloga k vpisnemu listu)

Etični kodeks za raziskovalce UL

 

 

Informacije o razpisu za vpis VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo: javljeno naknadno, preko sistema eVŠ

Informativni dan na FS (v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo): v sredo, 27. maja 2020 ob 16. uri na daljavo preko aplikacije GoToMeeting (op.: spletni naslov srečanja bo objavljen naknadno)

(Informativni dan na FGG: sreda, 10. 6. 2020 na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana)

Vpis bo potekal elektronsko na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.
Več o vpisu si preberite na njihove spletni strani: https://www.fgg.uni-lj.si/navodila-za-vpis-na-3-stopnjo-studija/.