Prijava za vpis na II. in III. stopnjo

Prijava za vpis na II. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Drugi prijavni rok od 18. 9. 2021 do 19. 9. 2021: prijava izključno le preko portala eVŠ.
Podrobna navodila za oddajo prijave.

POZOR: Kandidat lahko odda le eno prijavo, znotraj te pa lahko izbere in odda prijavo na vse smeri po prioriteti. Torej vam predlagamo, da na prijavi zapišete vse vaše želje in se prijavite na vse smeri, katere vas zanimajo (vpis bo možen le na tisto smer, za katero boste oddali prijavo).   

 

Informativni dan bo potekal v dveh delih in sicer:

PRVI DEL Informativnega dne bo izveden v TOREK, 25. 5. 2021 s pričetkom ob 16. uri, na daljavo preko spletnega naslova: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96248637317, po naslednjem razporedu:

16:00 prof. dr. Andrej Kitanovski, Polona Majcen: splošna predstavitev magistrskega študija

16:20 prof. dr. Janko Slavič: predstavitev smeri Mehanika (20 minut predstavitve, 5 minut vprašanj)

16:45 prof. dr. Tomaž Katrašnik: predstavitev smeri Energetsko strojništvo (20 minut predstavitve, 5 minut vprašanj)

17:10 izr. prof. dr. Franci Pušavec: predstavitev smeri Proizvodno strojništvo (20 minut predstavitve, 5 minut vprašanj)

DRUGI DEL Informativnega dne bo izveden v SREDO, 26. 5. 2021 s pričetkom ob 16. uri, na daljavo preko spletnega naslova: https://uni-lj-si.zoom.us/j/93085440072, po naslednjem razporedu:

16:00 prof. dr. Andrej Kitanovski, Polona Majcen: splošna predstavitev magistrskega študija

16:20 prof. dr. Jernej Klemenc: predstavitev smeri Konstruiranje (20 minut predstavitve, 5 minut vprašanj)

16:45 doc. dr. Rok Vrabič: predstavitev smeri Mehatronika in laserska tehnika (20 minut predstavitve, 5 minut vprašanj)

17:10 prof. dr. Andrej Kitanovski: predstavitev smeri Procesno strojništvo (20 minut predstavitve, 5 minut vprašanj)

 

Vabljeni!

 

 

Prijava za vpis na III. stopnjo

Informacije o razpisu za vpis

Prijavni rok:  1. september 2021, izključno le preko sistema eVŠ.

Informativni dan  po potekal v petek, 28. 5. 2021 ob 16. uri na daljavo preko spletnega naslova: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99811299225

Vabljen!

 

Kandidat si mora pred vpisom na III. stopnjo, tj. v roku za oddajo prijave na Razpis za vpis na III. stopnjo, poiskati mentorja na Fakulteti za strojništvo v Ljubljani. Mentor potrdi mentorstvo kandidatu z izjavo mentorja, ki je sestavni del prilog k prijavi na Razpis za vpis na III. stopnjo.
Obvezna priloga k prijavi za vpis na III. stopnjo:  izjava mentorja - soglasje k mentorstvu

Seznam potencialnih mentorjev

Po zaključenem roku za prijavo bodo vsi prijavljeni študenti, v najkrajšem času, izključno le po e-pošti prejeli navodila za vpis.

Vpis bo potekal elektronsko preko spletne strani Fakultete za strojništvo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2021.

SOFINANCIRANJE DOKTORSKEGA ŠTUDIJA NA UNIVERZI V LJUBLJANI V ŠTUDIJSKEM LETU - Zaradi ugotavljanja izpolnjevanja pogojev za sofinanciranje morajo kandidati priložiti dokazila o zaključku za vse do sedaj zaključene študijske programe (dokazila iz 1. in 2. točke obveznih prilog k  prijavi.

 

Etični kodeks UL  - izjava (obvezna priloga k vpisnemu listu za vpis v 1. letnik)

Etični kodeks za raziskovalce UL 

 

Seznam prilog k prijavi na Razpis za vpis v doktorski študijski program Strojništvo (Rok za oddajo: 1.9.2021)

Priloga

 

Opis priloge

Diplomska listina

(obvezna)

Sken/fotografija diplomske listine o najvišji zaključeni izobrazbi, relevanti za vpis na III. stopnjo. Če listina še ni izdana, kandidat priloži začasno potrdilo o diplomiranju.

Priloga k diplomi

(obvezna)

Sken/fotografija priloge k diplomi ali potrdilo o opravljenih izpitih z oceno diplomskega oziroma magistrskega dela – vezano na priloženo diplomsko listino

Življenjepis

(obvezna)

Življenjepis z opisom aktivnosti in delovnih izkušenj s področja študija (lahko EUROPASS življenjepis)

Izjava mentorja

(obvezna)

Kandidat se do zaključka prijavnega roka na razpis za vpis dogovori z visokošolskim učiteljem ali znanstvenim delavcem na FS za mentorstvo ter najpozneje ob vpisu predloži njegovo soglasje za mentorstvo.

Bibliografija

(ni obvezna)

Izpis iz Cobissa, v kolikor je kandidat že zaveden v Cobissu

Kratka idejna zasnova raziskovalnega dela

(obvezna)

Kandidat ob prijavi najkasneje pa pred vpisom na največ dveh A4 straneh na kratko predstavi raziskovalni problem, ki ga želi podrobneje raziskati, opredeli hipotezo/-e in raziskovalno/-e metodo/-e ter navede vsaj pet virov, povezanih s temo. Idejno zasnovo kandidat uskladi s predlaganim mentorjem in somentorjem.

Osebni dokument

le na vpogled

 

 

Informacije o razpisu za vpis VARSTVO OKOLJA

Rok za prijavo: javljeno naknadno, preko sistema eVŠ

Informativni dan na FS (v okviru informativnega dne za III. stopnjo Strojništvo): v petek, 28. maja 2021 ob 16. uri na daljavo preko spletnega naslova: https://uni-lj-si.zoom.us/j/99811299225 

(Informativni dan na FGG: 9. 6. 2021, ob 16. uri, Svečana dvorana na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo, Jamova cesta 2, Ljubljana, prek spleta: https://uni-lj-si.zoom.us/j/96056421995?pwd=dlgxR2krWGtPKzJkQy9waU00eDdMdz09 )

Vpis bo potekal elektronsko na Fakulteti za gradbeništvo in geodezijo in bo zaključen najpozneje do 30. septembra 2020.
Več o vpisu si preberite na njihove spletni strani: https://www.fgg.uni-lj.si/navodila-za-vpis-na-3-stopnjo-studija/.