Mednarodne izmenjave_staro

Erasmus+

Erasmus+ je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Programi Evropske komisije na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa, kot so Vseživljenjsko učenje, Mladi v akciji in drugi mednarodni programi, so se z letom 2013 iztekli. Predlagan je bil nov program imenovan Erasmus+, ki je bil formalno sprejet novembra 2013 za programsko obdobje 2014 do 2020.
Pričel se je izvajati s 1. januarjem 2014.

Cilja programa Erasmus+ sta povečanje znanja, spretnosti in zaposljivosti ter modernizacija izobraževanja, usposabljanja in dela za mlade.

Program Erasmus+ bo podpiral aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Kakšne aktivnosti so možne v kateri od ključnih aktivnosti je razvidno iz sheme programa Erasmus+.

Shema Programa Erasmus+

Več informacij: http://www.erasmusplus.si

mirkoKontaktna oseba na FS:
Prof. dr. Mirko Soković
e-mail: mirko.sokovic@fs.uni-lj.si
Bilateralni sporazumi VŽU/Erasmus (LLP/Erasmus)

Od začetka sodelovanja Fakultete za strojništvo v programu Erasmus (2002) je bilo sklenjenih 51 mednarodnih sporazumov z univerzami in visokimi šolami iz 18 držav.
V nadaljevanju je predstavljen seznam trenutno veljavnih sporazumov z partnericami po posameznih državah.

Trenutno podpisani bilateralni sporazumi (17.2.2014)


Avstrija:
- Technische Universität Graz
- Technische Universität Wien

Belgija:
- Katholieke Hogeschool Sint-Lieven

Češka:
- Vysoké Učení Technické v Brne
- VSB - Technical University Ostrava

Danska:
- University College -VITUS BERING Horsens, Danmark
- Sydansk Universitet, Odense

Francija:
- École Nationale d'Ingénieurs de Saint-Étienne (ENISE)

Hrvaška:
- University of Zagreb

Italija:
- Univesità di Bologna
- Università degli Studi di Napoli Federico II

Litva:
- Vilnius Design & Technologies School

Nemčija:
- TU Dresden
- Friederich-Alexander-Universität Erlangen
- Leibniz Universität Hannover

Poljska:
- Rzeszow University of Technology
- Silesian University of Technology, Gliwice

Portugalska:
- Instituto Politécnico de Bragança
- Universidade do Minho, Braga
- Universidade Técnica de Lisboa

Slovaška:
- Slovenska Technicka Univerzita v Bratislave

Španija:
- Universitat Politècnica de Catalunya, Barcelona
- Universidad Politécnica de Madrid
- Universidad de Oviedo
- Universidad Politécnica de Valencia

Švedska:
- Halmstad University
- Luleå University of Technology

Švica:
- University of Applied Science Northwestern Switzerland

Turčija:
- Bartin University
- Süleyman Demirel Univesitesi, Isparta
- Yildiz Technical University, Istanbul

Velika Britanija:
- Univesity of Cranfield
- City University London

FS- bilaterale - stanje 2013

DOKUMENTIŠTUDIJSKI PROGRAMI UL FSRAZPISI ERASMUS IZMENJAVA V LETU 2014-2015: