Praktično usposabljanje in Magistrski praktikum - II. stopnja

Osnovna navodila za opravljanje Magistrskega praktikuma

V priloženem dokumentu so objavljena Navodila za opravljanje obveznega strokovnega predmeta Magistrski praktikum - RRP (II.stopnja).

1. Področje teme Magistrskega praktikuma, mentorja, laboratorij oz. podjetje izbere študent samostojno na podlagi izraženega interesa raziskovanja, pred tem pa se lahko posvetuje z visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa.

2. Študent/ka mora pred pričetkom praktikuma v celoti izpolniti obrazec (Soglasje mentorjev) in z mentorjem sestaviti program dela (Prlioga program dela)v času Magistrskega praktikuma. Oba dokumenta (original) speta odda pri vratarju FS ali pošlje po elektronski ali navadni pošti na naslov koordinatorja praktičnega usposabljanja, ki pripravi pogodbo in jo pošlje v podjetje v podpis.

Študent za mentorje na FS izbira med visokošolskimi učitelji Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program.

3. V času opravljanja Magistrskega praktikuma študent dnevno vodi časovnico (Priloga - časovnica) prisotnosti ter evidenco opravljenega dela. Časovnica mora biti priložena k končnemu poročilu Magistrskega praktikuma.

4. Poročilo z vsemi potrebnimi prilogami mora obsegati vsaj 10 strani.

5. Študent pri pisanju poročila uporabi predlogo (Magistrski praktikum - Predloga za poročilo). K poročilu na zadnjo stran priloži še Časovnico. Priloga k končnemu Poročilu je tudi Zaključno poročilo, ki ga ne veže v Poročilo o Magistrskem praktikumu.

OBVEZNO mora biti priložena tudi kopija pogodbe, ki je bila sklenjena med FS in podjetjem v katerem je kandidat opravljal magistrski praktikum. Če je kandidat zaposlen v podjetju se pogodba ne sklepa mora pa v tem primeru biti med končnim poročilom oddana kopija POTRDILA O ZAPOSLITVI, ki to dokazuje, zakaj nismo sklepali pogodbe. Pogodba se ne sklepa tudi v primeru, če se je bil magistrski praktikum izvajanj na FS in zato kandidat ne more oddati nobene kopije v končno poročilo. 

6. Mentor na FS odda izpolnjen in podpisan obrazec (Zaključno poročilo o Magistrskem praktikumu) koordinatorju praktičnega usposabljanja, ki poročilo pregleda ali izpolnjuje vse navedene priloge in dokumente in ga nato odda v študentski referat za vpis končne ocene v elektronski indeks.


Dodatne informacije dobite pri koordinatorju Magistrskega praktikuma na mail ali po telefonu (mobitelu).

Fakulteta za strojništvo
Darko Švetak - soba VP-3
Aškerčeva 6, 1000 Ljubljana
tel.: 01/ 4771-136
faks: 01/2518-567
GSM: 041 797 158

nazaj na seznam