Pravila doktorskega študija

Pravila o doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Interna Pravila o doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (FS) (v nadaljevanju Pravila) opredeljujejo deležnike doktorskega študijskega programa, pogoje za vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti na FS, pogoje za napredovanje v višji letnik, postopek za prijavo in potrditev teme doktorskega dela, postopek za oceno in zagovor doktorske disertacije ter postopek za odvzem doktorskega dela. Pravila o doktorskem študiju UL FS (dopolnjena na Senatu FS, 24. avgusta 2020) 

(v vednost: v pripravi so nova pravila FS, ki se bodo uskladila s Pravilnikom UL in bodo veljala za vse, ki bodo oddali vlogo Prijava teme po 14.10.2017)

POMEMBNO:  Postopki za pridobitev doktorata znanosti  - dopis UL v skladu z novim Pravilnikom o doktorskem študiju UL

 

Pravilnik o doktorskem študiju, sprejet na Univerzi v Ljubljani

Pravilnik o doktorskem študiju UL - velja od 8.6.2019

Pravilnik velja za vse študente vpisane na triletni program in so oddali Prijavo dr. teme po 14.10.2017 in tiste, ki v š.l. 2019/2020 ali kasneje ne bodo tekoče napredovali iz letnika v letnik. Ti študenti v primeru ponavljanja ali pavziranja prestopijo na štiriletni doktorski program.

Pomembno obvestilo za vse študente triletnega doktorskega programa

Statut UL  (velja za vse študente, ki so do 14.10.2017 oddali Prijavo temo in pridobili soglasje k temi s strani UL. Glej tudi dopis UL "Postopki za pridobitev doktorata znanosti)