Pravila doktorskega študija

Pravila o doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani

Interna Pravila o doktorskem študiju na Fakulteti za strojništvo Univerze v Ljubljani (FS) (v nadaljevanju Pravila) opredeljujejo deležnike doktorskega študijskega programa, pogoje za vpis na študij za pridobitev znanstvenega naziva doktor znanosti na FS, pogoje za napredovanje v višji letnik, postopek za prijavo in potrditev teme doktorskega dela, postopek za oceno in zagovor doktorske disertacije ter postopek za odvzem doktorskega dela. Pravila o doktorskem študiju UL FS (dopolnjena na Senatu FS, dne 15.6.2017)

 

Pravilnik o doktorskem študiju, sprejet na Univerzi v Ljubljani

Pravilnik o doktorskem študiju UL - veljaven od 14.10.2017

Statut UL

Postopki za pridobitev doktorata znanosti  - dopis UL v skladu z novim Pravilnikom o doktorskem študiju UL