Erasmus+

Erasmus+ je nov program evropskega sodelovanja na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa.

Program Erasmus+ je bil formalno sprejet novembra 2013 za programsko obdobje 2014 do 2020.
Pričel se je izvajati s 1. januarjem 2014.

Program Erasmus+ študentom omogoča, da del rednih študijskih obveznosti na kateri koli stopnji študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih del, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost), namesto na matični instituciji opravi na partnerski instituciji v tujini.

Cilja programa Erasmus+ sta povečanje znanja, spretnosti in zaposljivosti ter modernizacija izobraževanja, usposabljanja in dela za mlade.

Program Erasmus+ bo podpiral aktivnosti na področju izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa v vseh sektorjih vseživljenjskega učenja (šolsko izobraževanje, visoko šolstvo, nadaljnje izobraževanje, aktivnosti mladih itd.). Kakšne aktivnosti so možne v kateri od ključnih aktivnosti je razvidno iz:
Shema Programa Erasmus+

Vsakoletni razpis za zbiranje predlogov izmenjav se nanaša na ključni ukrep 1 (KU1), učna mobilnost posameznikov.


Več informacij: http://www.erasmusplus.siKontaktna oseba na FS:
izr. prof. dr. Davorin Kramar
e-mail: davorin.kramar@fs.uni-lj.si

 

NOVICE

 

NAKNADNI RAZPIS - ERASMUS+ PRAKSA 2019/20

Sestanek bo v ponedeljek, 21. 10. 2019 ob 10h v II/3A.

Razpis Erasmus SMP 2019_20 naknadni.pdf

 

NAKNADNI RAZPIS - ERASMUS+ - POLETNI SEMESTER 2019/20

Sestanek bo v petek, 27. 9. 2019 ob 12h v II/3A.

erasmus.pdf

 

 

Obvestilo za doktorske študente, predavatelje in razskovalce:

Erasmus + za doktorske študente in raziskovalce.pdf

 

ERASMUS+ študijska izmenjava 2019/20 - 3. sestanek

3.sest.-jan.2019.doc

ERASMUS+ študijska izmenjava 2019/20 - 2. sestanek

2.sest.-dec.2018.doc

ERASMUS+ študijska izmenjava 2019/20 - 1. informativni sestanek

1.sest.-nov.2018.doc

 

Praksa in pripravništvo v tujini
Datum objave: 18. 10. 2018