Matematika 4

Nosilci: doc. Gabrovšek Boštjan , doc. Peperko Aljoša, prof. Žerovnik Janez

Opis predmeta

Študent spozna osnove funkcijskih vrst, in posebno Fourierove vrste. Sledi obravnava integralskih transformacij (Fourierova in Laplaceova), ter navadnih in parcialnih diferencialnih enačb.

nazaj na seznam