Razvojna vrednotenja

Nosilci: prof. Klemenc Jernej, prof. Nagode Marko

Opis predmeta

Razvojni proces (nastajanje rešitve, vrednotenje rešitve). Kriteriji za vrednotenje (funkcionalni, dimenzijski, ekonomski, ekološki, surovinski, tehnološki, estetski, vzdrževalni, regenerativni, inkuperativni, itn.). Deterministični (varnost v obratovanju) in naključni koncept (zanesljivost, vzdrževalnost, suportabilnost – RMS). Elementi RMS. Načrtovanje RMS programa in implementacija. Management in kontrola RMS. RMS v procesih oblikovanja in vrednotenja, RMS v izdelovalnem procesu in obratovanju. RMS naloge v inženirskem procesu.

Zanesljivost – R: zanesljivost v vsej življenjski dobi izdelka. Definicija zahtev zanesljivosti, plan programa zanesljivosti, standardi konstruiranja na zanesljivost, okoljski kriteriji, modeliranje zanesljivosti, alokacija zanesljivosti, napoved zanesljivosti, nadzor podizvajalcev, vrednotenje na zanesljivost, FMEA analiza, testiranje naraščanja zanesljivosti, Weibullova analiza, detektiranje in odpravljanje napak, program kontrole sestavnih delov, sledenje obremenitev iz okolice, probabilistično vrednotenje konstrukcije na zanesljivost, FTA analiza, podobremenitev, worstcase analiza.

Vzdrževalnost – M: vzdrževalnost v vsej življenjski dobi. Definicija zahtev vzdrževalnosti, plan programa vzdrževalnosti, standardi in kriteriji vzdrževalnosti, alokacija vzdrževalnosti, napoved vzdrževalnosti, konstruiranje glede na človeške faktorje, smernice za vgradnjo in analizo samodiagnostičnih sistemov, vrednotenje na vzdrževalnost, antropometrično vrednotenje, nadzor in reševanje problemov vzdrževalnosti, demonstracija vzdrževalnosti.

Suportabilnost – S: suportabilnost v vsej življenjski dobi. Integriran plan logistične podpore, analiza logistične podpore analiza nalog vzdrževanja, vzdrževanje usmerjeno v zagotavljanje zanesljivosti, analiza zmožnosti opravljanja funkcije, človeški viri in njihovo načrtovanje, primerjalna analiza, dokumentiranje postopkov. Razpoložljivost (modeliranje in analiza). RMS informacijske in podatkovne baze in viri.

nazaj na seznam