Nekonvencionalni procesi

Nosilci: doc. Lebar Andrej, doc. Orbanić Henri, izr. prof. Valentinčič Joško

Opis predmeta

Predmet Nekonvencionalni procesi podaja poglobljeno spoznavanje nekonvencionalnih izdelovalnih procesov z vidika fizikalne osnove procesov ter njihovih tehnoloških zmogljivostih. Podrobneje so predstavljeni tehnološki in procesni parametri posameznih procesov. Podana je tehnološka uporabnost iz vidika specifičnosti izdelka, stroškov, izdobavnih rokov in ekoloških zahtev danega industrijskega okolja. Podrobneje je obravnavana elektroerozijska, laserska, plazemska in vodno abrazivna obdelava. V grobem so očrtani tudi procesi ultrazvočne in elektrokemične obdelave, obdelave z zračnim abrazivnim curkom in obdelave v abrazivnem toku. Predstavljeni so tudi hibridni procesi in njihova uporaba pri izdelavi sodobnih izdelkov. Eno izmed področij, kjer se uporabnost nekonvencionalnih tehnologij izkaže je mikro obdelava, saj je zaradi same narave izdelkov velikokrat potreben drugačen način odvzema materiala.

nazaj na seznam