Toplotna obdelava in oplemenitenje površin

Nosilci: prof. Šturm Roman

Opis predmeta

Predmet Toplotna obdelava in oplemenitenje površin da študentu: Osnove teorije toplotne obdelave. Postopki toplotne obdelave: postopki žarjenja, napake pri postopkih žarjenja, sredstva za gašenje, kaljenje v vodi, v olju, v vodnih raztopinah in mineralnih soleh, kaljenje na zraku, vplivi na proces kaljenja, termalno kaljenje, prekinjeno kaljenje, notranje napetosti med kaljenjem, volumske spremembe po kaljenju, zaostale napetosti, volumske spremembe in popačenje, deformacija strojnih delov po toplotni obdelavi, oblikovanje delov z upoštevanjem toplotne obdelave. Prekaljivost jekel, vpliv mase na lastnosti jekla, vpliv vrste medija in metode gašenja. Vpliv globine kaljenja in napovedovanje profila zaostalih napetosti. Difuzijski postopki toplotne obdelave. Površinsko kaljenje, lokalno kaljenje, potopno kaljenje, plamensko kaljenje, induktivno kaljenje. Lasersko kaljenje. Kaljenje z elektronskim snopom. Toplotna obdelava jeklene litine, sive litine in nodularne litine. Toplotna obdelava neželeznih zlitin na osnovi aluminija, bakra, titana, itd. Posebni postopki toplotne obdelave. Atmosfere v peči. Toplotna obdelava kovin v vakuumu. Toplotna obdelava kovin v fluidiziranem sloju. Termo-mehanska obdelava železnih in neželeznih zlitinz ali brez modifikacij. Načrtovanje postopkov in opreme za modifikacijo površin: nitriranje in karbonitriranje v plazmi, ionska implantacija, kemijsko nanašanje zaščitnih prevlek iz parne faze (CVD), reaktivno ionsko prekrivanje (PVD prevleke), nitridne, karbonitridne in diamantne prevleke, primerjava različnih načinov oplemenitenja površin.

nazaj na seznam