Planiranje in krmiljenje proizvodnje

Nosilci: doc. Berlec Tomaž, izr. prof. Kušar Janez

Opis predmeta

Ciljni sistem planiranja in krmiljenja proizvodnje in storitev. Klasične in moderne organizacijske strukture podjetja s poudarkom na planiranju in krmiljenju proizvodnih in storitvenih procesov. Načini prikaza proizvodnih in storitvenih procesov (simbolične sheme, ikonski prikazi, gantogrami, mrežni diagrami). Realni pretočni čas operacije in naročila kot osnova za realno planiranje in krmiljenje proizvodnje in storitev. Planiranje proizvodnega programa (planiranje ponudbenega termina in termina izdobave). Planiranje potrebe, stanja in oskrbe za realizacijo proizvodnega programa. Planiranje kapacitet (koraki pretočnega terminiranja kapacitet, planiranje zasedbe kapacitet, planiranje zaporedja izvedbe naročil). Rokovnik in terminski plan izvedbe proizvodnih in storitvenih naročil. Spuščanje in nadzorovanje proizvodnih in storitvenih naročil. Metodika krmiljenja proizvodnih in storitvenih naročil (oblikovanje delovnih nalogov, delovna dokumentacija, lansiranje in dispečiranje delovnih nalogov, zbiranje podatkov o realizaciji delovnih nalogov, operativno ukrepanje). Sistemi krmiljenje proizvodnje in storitev (MRP-II, krmilna tabla, KAIZEN sistem, sistem sinhrone proizvodnje, sistem vitkeproizvodnje, s poudarkom na analizi toka vrednosti). Računalniško podprto planiranje in krmiljenje proizvodnje in storitev.

nazaj na seznam