Preoblikovanje kovin

Nosilci: izr. prof. Pepelnjak Tomaž

Opis predmeta

Predmet nadgrajuje znanje o gradivih ter mehanike deformabilnih teles. Za potrebe tehnološko usmerjenih kandidatov so učne vsebine tako zgrajene, da bodo vsebovale potrebna znanja za načrtovanje procesov preoblikovanja, za vnaprejšnjo oceno mehanskih lastnosti izdelkov po končani tehnološki operaciji, za konstruiranje orodij in izbor ustreznega preoblikovalnega stroja. Podajanje znanj bo temeljijo na inženirski teoriji plastičnosti, najpomemnejši tehnološki postopki bodo popisani z analitičnim pristopom. Vse najpomembnejše tehnološke operacije bodo v okviru vaj dvojno obravnavane: eksperimentalno in numerično za kar obstaja sodobna laboratorijska in računalniška oprema.

nazaj na seznam