Izbrana poglavja iz operacijskih raziskav

Nosilci: izr. prof. Povh Janez , prof. Žerovnik Janez

Opis predmeta

Uvodu v operacijske raziskave z opredelitvijo osnovnih pojmov sledi informativna obravnava nekaterih praktičnih problemov. Jedro tvori podrobnejša obravnava predvidoma dveh poglavij, druge vsebine so predstavljene informativno. Poglavja so: dinamično programiranje in metoda razveji-omeji, osnove teorije iger, osnove teorije množične strežbe, teorija odločanja.

nazaj na seznam