Plastomehanika

Nosilci: doc. Halilovič Miroslav

Opis predmeta

Pri predmetu študent spozna obnašanje elasto-plastičnih gradiv pri obremenjevanju preko praga plastičnosti. Seznani se z nelinearnostjo in nepovračljivostjo deformacijskega procesa ter njunimi posledicami, ki se kažejo tako pri oteženem razumevanju kot pri reševanju problematike v industrijskem okolju. Problematika plastičnega deformiranja je predstavljena dovolj splošno, tako da bo s pridobljenim vedenjem konstruktersko usmerjen magister sposoben naprednega konstruiranja, v proizvodno inženirstvo usmerjen magister pa bo sposoben predvideti mehanska stanja v nekaterih izdelovalnih procesih (preoblikovanje). Ob pomoči računskih simulacij ter na njih zasnovanih analizah pa bo parametre tehnološkega procesa sposoben tudi ustrezno optimirati.

nazaj na seznam