Psihologija dela in organizacije

Opis predmeta

Predmet in metode psihologije dela in organizacije. Interdisciplinarne povezave predmeta. Osnovne determinant človekovega vedenja pri delu. Spoznavanje dela. Ugotavljanje delovne uspešnosti. Psihološki vidiki kadrovske selekcije in delovnega usposabljanja. Oblikovanje dela, pripomočkov in delovnega okolja. Delovne kariere. Motivacija pri delu. Vodenje. Psihološki vidiki organizacije.

nazaj na seznam