Investicijski inženiring

Nosilci: izr. prof. Kušar Janez

Opis predmeta

Na  investiranje  nanašajoča  se  naloge podjetja. 

  • Karakteristike  investicij  (pojem  investiranja,  oblike  odločanja  pri  investiranju).
  • Planiranje in  kontrola  investiranja.  
  • Vrste financiranja investicijske opreme (financiranje z lastnim kapitalom, financiranje s tujim kapitalom, financiranje s prerazporeditvijo sredstev).
  • Statični modeli investicijskega računa (račun primerjalnih stroškov, račun primerjave dobička, račun  rentabilnosti,  statični  račun  amortizacije).
  • Dinamični  modeli investicijskega  računa (metoda kapitalizirane vrednosti, metoda anuitet, metoda interne obrestne mere, dinamični račun amortizacije).
  • Modeli odločanja o času uporabe, o točki nadomestila in časovni točki investiranja (optimalni čas uporabe investicije, optimalni čas uporabe investicije pri končnem številu identičnih naslednjih objektov, optimalni čas uporabe investicije pri velikem številu identičnih naslednjih objektov).
  • Simultano planiranje in financiranje investicij (statični modeli, enostopenjski in večstopenjski modeli). Simultano planiranje investicij za proizvodnjo (model z več proizvodnimi stopnjami).
  • Modeli odločanja o investicijah pri negotovosti (analiza rizika, analiza občutljivosti, postopek odločitvenega drevesa). Modeli odločanja za investicijski program pri negotovosti (portfolija – selekcija, fleksibilno planiranje).

nazaj na seznam