Fleksibilni proizvodni sistemi

Nosilci: doc. Vrabič Rok

Opis predmeta

Predmet obravnava področje fleksibilnih delovnih sistemov in računalniško integrirane proizvodnje. Temeljni cilj predmeta je podati poglobljeno znanje s področja integracije računalniško krmiljenih strojev in naprav v fleksibilne delovne sisteme (FMS)   ter računalniško podprtih tehnologij za načrtovanje in izdelavo proizvodov v računalniško integrirano proizvodnjo (CIM). Poudarek je na strukturiranju tovarne kot kibernetskega sistema ter spoznavanju gradnikov računalniško integrirane proizvodnje ter načinov njihovega povezovanja.

Podrobneje je predsatavljen integriran informacijski sistem v proizvodnji. Le-tega sestavljajo inženirski informacijski sistem za načrtovanje proizvodov (CAD, CAPP, CAM, CAQ), poslovni informacijski sistem (ERP), sistemi za nadzor in krmiljenje delavnice (MES) ter pripadajoče podatkovna baze. Podrobneje so pbravnavani principi integracije – serijska integracija in nevtralni  podatkovni  formati;  paralelna  integracija  in  podatkovna  odložišča;  integracija  v okolju realnega časa OPC; sinhronizacija podatkov.

V nadaljevanju so predstavljeni temeljni gradniki fleksibilnih delovnih sistemov: računalniško krmiljeni (CNC)  obdelovalni stgroji in naprave in njihovo programiranje,  sistemi za hitro izdelavo ter sistemi za montažo.

nazaj na seznam