Intralogistika II

Nosilci: prof. Herakovič Niko, doc. Jerman Boris

Opis predmeta

Predmet daje znanje o modeliranju logistike v notranjem transportu. Predstavljene so osnove transporta ter materialni tokovi v proizvodnih in distribucijskih sistemih. Opredeljen je pojem intralogistike. Obravnavana je tako logistika zaporednega kot tudi distribucijskega procesa in oskrbe. Slušatelj spozna različne vrste transportnih strojev in naprav (npr. tračni, verižni, polžni, cevni transporterji, drče, elevatorji, žerjavi), tako da lahko določi projektne osnove za različne nekontinuirane in kontinuirane transportne tokove razsutega ali kosovnega tovora. Prikazane so tudi tehnike talnega transporta (npr. vozički, viličarji, palete). Postavljeni so projektni detajli za transportiranje v ravnini in prostoru. Podane so tudi informacije o naprednih sistemih (npr. avtonomni vozički, avtomatizirani sistemi za procese brez ljudi, kolaborativni roboti). Slušatelj prepozna pomembne logistične sisteme, razume razliko med projektiranjem sistema in konstruiranjem določenega stroja ter se na osnovi vrste in zahtevane količine tovora zna odločiti za uporabo ustreznega transportnega sredstva, upoštevaje tudi konfiguracijo transportne poti in druge pomembne vplive.

nazaj na seznam