Intralogistika II

Opis predmeta

Predmet daje znanje o modeliranju logistike v notranjem transportu. Prepoznajo različne pristope k modeliranju materialnih tokov in paralelnega procesiranja. Pri tem uporabljajo različne tehnike modeliranja. Na predavanjih spoznajo  različne  vrste  transportnih  strojev  in  naprav  tako,  da  lahko  določijo  projektne osnove za različne nekontinuirane in kontinuirane transportne tokove. Drče, valjčne proge, tračne transporterje, pnevmatične in cevne transprterje so osnovni elementi za modeliranje povezujočih transportnih sistemov. Posebej so obravnavani transportni sistemi za kosovno transportiranje in sicer kontinuirano, posamično in naključno. Tehnike talnega transporta so obdelane posebej. Palete, vozički, viličarji, vozne proge, samostojno krmiljeni vozički, avtomatizirani sistemi za procese brez ljudi.  Postavljeni so projektni detajli za transportiranje v 2-D in 3-D prostoru. Posebej so obdelani manipulativni robotizirani sistemi.

Študent pri tem predmetu razume razliko med projektiranjem sistema in konstruiranjem določene naprave ali stroja. Pri vajah vse primere razdela v timih tako, da lahko v enem letu prepozna pomembne logistične sisteme.

nazaj na seznam