Smeri

Smer: KONSTRUIRANJE IN MEHANIKA

 

Usmeritev:   MEHANIKA GRADIV, SISTEMOV IN PROCESOV

 

 

1. LETNIK

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje  

Klinične vaje

Druge obl. š.

 

1. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Matematika 4

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Eksperimentalne metode

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Višja trdnost

45

 

30

 

 

50

125

5

4

Strojni elementi 3

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Konstrukcijske tehnike

45

 

30

 

 

50

125

5

6

Mehanika konstrukcij

40

 

30

 

 

55

125

5

 

SKUPAJ

220

 

180

 

 

350

750

30

 

DELEŽ

29 %

 

24 %

 

 

47 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Višja dinamika

45

 

30

 

 

50

125

5

2

Računalniška analiza konstrukcij

40

 

30

 

 

55

125

5

3

Razvojna vrednotenja

45

 

30

 

 

50

125

5

4

Stabilnost konstrukcij

40

 

30

 

 

55

125

5

5

Splošni izbirni predmet S011

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Splošni izbirni predmet S021

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ

220

 

180

 

 

350

750

30

 

DELEŽ

29 %

 

24 %

 

 

47 %

100 %

100 %

 

 

2. LETNIK

 

 

Pr_S 

Kontaktne ure

 

 

 

P

S

V

DO

ΣKU

ΣSD

ΣŠO

ECTS

 

3. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naključni pojavi

OSP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Mehanika polimerov in kompozitov

OST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Mehanizmi

OST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Dinamika strojev

OST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S031

OST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Plastomehanika

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Skupaj 3. semester

 

180

 

180

 

360

390

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nihanja struktur

OSP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S041

ISP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Magistrski praktikum

OST

 

15

 

80

95

30

125

5

 

Magistrsko delo

OST

 

35

 

70

105

270

375

15

 

Skupaj 4. semester

 

60

50

60

150

320

430

750

30

 

Skupaj 3. in 4. semester

 

240

50

240

150

680

820

1500

60

 

Skupaj študijski program

 

680

50

570

150

1430

1570

3000

120

 

1 Izbirne predmete S01, S02 in S03 in S04 v skupnem iznosu 20 ECTS izbere študent iz nabora predmetov celotnega programa ali izven. Priporočena je izbira predmetov: S01 - Optimiranje nosilnih konstrukcij, S03 - Termomehanika, S04 - Konstruiranje z nekovinskimi gradivi.

nazaj na seznam