Smeri

Smer: PROIZVODNO STROJNIŠTVO

Usmeritev:   PROIZVODNE TEHNOLOGIJE IN SISTEMI

 

1. LETNIK

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje  

Klinične vaje

Druge obl. š.

 

1. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eksperimentalne metode

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Tehnična kibernetika

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Naključni pojavi

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Odrezavanje

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Preoblikovanje kovin

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Splošni izbirni predmet S011

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ

180

 

180

 

 

390

750

30

 

DELEŽ

24 %

 

24 %

 

 

52 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Toplotna obdelava in oplemenitenje površin

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Tehnologija spajanja in toplotnega rezanja

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Planiranje in krmiljenje proizvodnje

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Načrtovanje in obvladovanje kakovosti

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Nekonvencionalni procesi

30

 

30

 

 

65

125

5

6

CAM

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ

180

 

180

 

 

390

750

30

 

DELEŽ

24 %

 

24 %

 

 

52 %

100 %

100 %

 

 

2. LETNIK

 

 

Pr_S

Kontaktne ure

 

 

 

P

S

V

DO

ΣKU

ΣSD

ΣŠO

ECTS

 

3. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijski inženiring

OSP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Odrezovalni stroji in naprave

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Produktronski in preoblikovalni sistemi

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Metrologija

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Preoblikovanje nekovinskih gradiv

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S021

ISP

45

 

30

 

75

50

125

5

 

Skupaj 3. semester

 

195

 

180

 

375

375

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Preiskave materialov

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S031

ISP

45

 

30

 

75

50

125

5

 

Magistrski praktikum

OST

 

15

 

80

95

30

125

5

 

Magistrsko delo

OST

 

35

 

70

105

270

375

15

 

Skupaj 4. semester

 

75

50

60

150

335

415

750

30

 

Skupaj 3. in 4. semester

 

270

50

240

150

710

790

1500

60

 

Skupaj študijski program

 

630

50

600

150

1430

1570

3000

120

 

1     Izbirne predmete S01, S02 in S03 v skupnem iznosu 15 ECTS izbere študent iz nabora predmetov celotnega programa, nabora splošnih izbirnih predmetov Fakultete za strojništvo ali izven.

 

nazaj na seznam