Smeri

Smer:  Mehatronika in laserska tehnika

 

1. LETNIK

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje  

Klinične vaje

Druge obl. š.

 

1. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eksperimentalne metode

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Tehnična kibernetika

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Naključni pojavi

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Višja trdnost

45

 

30

 

 

50

125

5

5

Konstrukcijske tehnike

45

 

30

 

 

50

125

5

6

Mikroprocesorska krmilja

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ

210

 

180

 

 

360

750

30

 

DELEŽ

28 %

 

24 %

 

 

48 %

100 %

100 %

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mehatronski sistemi

45

 

30

 

 

50

125

5

2

Višja dinamika

45

 

30

 

 

50

125

5

3

Računalniška analiza konstrukcij

40

 

30

 

 

55

125

5

4

Laserska obdelovalna tehnologija

45

 

30

 

 

50

125

5

5

Diskretni krmilni sistemi

45

 

30

 

 

50

125

5

6

Planiranje in krmiljenje proizvodnje

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ

240

 

180

 

 

330

750

30

 

DELEŽ

32 %

 

24 %

 

 

44 %

100 %

100 %

 

 

2. LETNIK

 

 

Pr_S

Kontaktne ure

 

 

 

P

S

V

DO

ΣKU

ΣSD

ΣŠO

ECTS

 

3. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senzorji in aktuatorji

OSP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Mehanizmi

OST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S011

OST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Porazdeljeni sistemi

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Laserski merilni sistemi

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S021

ISP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Skupaj 3. semester

 

180

 

180

 

360

390

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni izbirni predmet S031

ISP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S041

ISP

45

 

30

 

75

50

125

5

 

Magistrski praktikum

OST

 

15

 

80

95

30

125

5

 

Magistrsko delo

OST

 

35

 

70

105

270

375

15

 

Skupaj 4. semester

 

75

50

60

150

335

415

750

30

 

Skupaj 3. in 4. semester

 

255

50

240

150

695

805

1500

60

 

Skupaj študijski program

 

675

50

570

150

1445

1555

3000

120

 

1     Izbirne predmete S01, S02, S03 in S04 v skupnem iznosu 20 ECTS izbere študent iz nabora predmetov celotnega programa, nabora splošnih izbirnih predmetov Fakultete za strojništvo ali izven.

 

nazaj na seznam