Tehnična kibernetika

Nosilci: prof. Podržaj Primož

Opis predmeta

Predmet Tehnična kibernetika daje študentom temeljna in uporabna znanja s področja krmiljenja sistemov in procesov v okviru tehnike in širše. V okviru predmeta se omejimo na linearne sisteme, ki so obravnavani v časovnem in frekvenčnem prostoru, tako neposredno, kot z uporabo operatorskega računa. V okviru predmeta se prepletajo modeliranje, analiza in snovanje sistemov.

nazaj na seznam