Mehanika polimerov in kompozitov

Nosilci: doc. Slemenik Perše Lidija

Opis predmeta

Predmet Mehanika polimerov in kompozitov študentom temeljna in uporabna znanja o vedenju polimernih in kompozitnih materilov. Študent razume posebnosti časovno odvisnega vedenja polimernih konstrukcijskih materialov in prednosti, ki jih tovrstni materiali nudijo v znanosti in tehniki. Obvladuje matematične pristope za popisovanje vedenja časovno-odvisnih materialov v časovnem in frekvenčnem prostoru in napovedovanje življenske dobe izdelkov izdelanih iz tovrstnih materialov.

nazaj na seznam