Mehanizmi

Nosilci: izr. prof. Kunc Robert, doc. Zupan Samo

Izvajalci: izr. prof. Kunc Robert, asist. Krašna Simon

Opis predmeta

Predmet Mehanizmi zajema nekatere temeljne vsebine s področja strojništva. Opredeljena sta pojem in funkcija mehanizma. Predstavljen je sistematičen pregled mehanizmov glede na princip delovanja, izvedbo in uporabo v praksi. Podrobno so obravnavani najpogostejši tipi mehanizmov. Podane so teoretične osnove modeliranja in analize delovanja mehanizmov, ter proces snovanja z metodami sinteze. Predstavljene so možnosti prilagoditve in optimizacije funkcije mehanizmov. Študentje se seznanijo z uporabo specializiranih programskih orodij pri analizi in konstruiranju mehanizmov. Teorija mehanizmov se vsebinsko in aplikativno navezuje tudi na sorodna področja, kot so tehnika vozil, gonila, biomehanika, robotika in mehatronika.

nazaj na seznam