Konstruiranje z nekovinskimi gradivi

Nosilci: doc. Vukašinović Nikola

Opis predmeta

Pri predmetu Konstruiranje z nekovinskimi gradivi študent pridobi osnovna znanja iz konstruiranja s specifičnimi lastnostmi. Najprej se študent seznani s tahnološkimi procesi predelave oziroma izdelave raznih izdelkov iz plastičnih mas ali bolje nekovinskimi gradivi. Nato dobi dodatna znanja o lastnostih nekovinskih gradiv npr: prevodnosti, notranjega trenja in zunanjih površin, ki so pomembne  za  kontakt.  Nato  pridobi  znanja  iz  določanja  dimenzij  izdelka  glede  na napetostna stanja, ki jih v grobem določi. Na osnovi tega se nato uporabi različne metode za določanje napetostnih stanj tako pri enostavnih konstruktivnih elementih kot pri kompleksnih. Pri komleksnih se navadi uporabljati metodo končnih elementov z upoštevanjem specifike posameznega materiala. Pri vajah pridobi poleg virtualnega pogleda v napetosti tudi v dejansko deformacijsko stanje s pomočjo preskusa. Izvajanje preskusa je najprej na enostavnem nato pa na zahtevnem modelu.

nazaj na seznam