Smeri

Smer: PROIZVODNO STROJNIŠTVO

Usmeritev: Industrijsko inženirstvo

 

 

2. LETNIK

 

 

Pr_S

Kontaktne ure

 

 

 

P

S

V

DO

ΣKU

ΣSD

ΣŠO

ECTS

 

3. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investicijski inženiring

OSP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Psihologija dela in organizacije

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Fleksibilni proizvodni sistemi

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Montažni in strežni sistemi

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Intralogistika II

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S021

ISP

45

 

30

 

75

50

125

5

 

Skupaj 3. semester

 

195

 

180

 

375

375

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvodni sistemi

IST

45

 

30

 

75

50

125

5

 

Splošni izbirni predmet S031

ISP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Magistrski praktikum

OST

 

15

 

80

95

30

125

5

 

Magistrsko delo

OST

 

35

 

70

105

270

375

15

 

Skupaj 4. semester

 

75

50

60

150

335

415

750

30

 

Skupaj 3. in 4. semester

 

270

50

240

150

710

790

1500

60

 

Skupaj študijski program

 

630

50

600

150

1430

1570

3000

120

 

1     Izbirna predmeta S02 in S03 v skupnem iznosu 15 ECTS izbere študent iz nabora predmetov celotnega programa, nabora splošnih izbirnih predmetov Fakultete za strojništvo ali izven.

 

nazaj na seznam