Smeri

Smer: ENERGETSKO IN PROCESNO STROJNIŠTVO

Usmeritev:   ENERGETSKA TEHNIKA

 

 

2. LETNIK

 

 

Pr_S

Kontaktne ure

 

 

 

P

S

V

DO

ΣKU

ΣSD

ΣŠO

ECTS

 

3. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Turbinski stroji

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Generatorji toplote

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Goriva in zgorevanje

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Pogonski agregati vozil

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Volumetrični stroji

IST

45

 

30

 

    75

50

125

5

 

Splošni izbirni predmet S012

ISP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Skupaj 3. semester

 

180

 

180

 

360

390

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni izbirni predmet S022

IST

30

 

30

 

    60 65 125

5

 

Splošni izbirni predmet S032

ISP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Magistrski praktikum

OST

 

15

 

80

95

30

125

5

 

Magistrsko delo

OST

 

35

 

70

105

270

375

15

 

Skupaj 4. semester

 

75

50

60

150

335

415

750

30

 

Skupaj 3. in 4. semester

 

255

50

240

150

695

805

1500

60

 

Skupaj študijski program

 

630

50

630

150

1460

1540

3000

120

 

1     Za obvezni izbirni predmet programa P03 v iznosu 5 ECTS izbere študent iz enega od dveh navedenih predmetov: Eksperimentalne metode ali Naključni pojavi.

2     Študent izbere izbirna predmeta S01 in S02 v iznosu 10 ECTS iz nabora: Energijski distribucijski sistemi, Diagnostika v okoljskem strojništvu, Mehanski postopki čiščenja odpadnih vod. Izbirni predmet S03 v skupnem iznosu 5 ECTS izbere študent iz nabora predmetov celotnega programa ali izven.

nazaj na seznam