Smeri

Smer: ENERGETSKO IN PROCESNO STROJNIŠTVO

Usmeritev:   TOPLOTNA IN PROCESNA TEHNIKA

 

 

2. LETNIK

 

 

Pr_S

Kontaktne ure

 

 

 

P

S

V

DO

ΣKU

ΣSD

ΣŠO

ECTS

 

3. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obnovljivi viri energije

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Hlajenje

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Procesna tehnika

IST

45

 

30

 

75

50

125

5

 

Mehanska procesna tehnika

IST

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Splošni izbirni predmet S012

ISP

30

 

30

 

60

65

125

5

 

Klimatski in hladilni sistemi

ISP

45

 

30

 

75

50 125 5
 

Skupaj 3. semester

 

195

 

180

 

375

375

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. semester

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Splošni izbirni predmet S022

IST

30

 

30

 

    60

 65

150

5

 

Splošni izbirni predmet S032

ISP

30

 

30

 

    60 65 125

5

 

Magistrski praktikum

OST

 

15

 

   80     95

30

125

5

 

Magistrsko delo

OST

 

35

 

70

105

270

375

15

 

Skupaj 4. semester

 

75

50

60

150

   335

415

750

30

 

Skupaj 3. in 4. semester

 

270

50

240

150

   710

790

1500

60

 

Skupaj študijski program

 

630

50

630

150

 1460

1540

3000

120

 

1     Za obvezni izbirni predmet programa P03 v iznosu 5 ECTS izbere študent enega od dveh navedenih predmetov: Eksperimentalne metode ali Naključni pojavi.

2    Študent izbere izbirna predmeta S01 in S02 v iznosu 10 ECTS iz nabora: Energijski distribucijski sistemi, Diagnostika v okoljskem strojništvu, Mehanski postopki čiščenja odpadnih vod. Izbirni predmet S03 v skupnem iznosu 5 ECTS izbere študent iz nabora predmetov celotnega programa ali izven.

nazaj na seznam