Smeri 1. letnik prenovljeni programi

Smer: PROIZVODNO STROJNIŠTVO (PRENOVLJENI PROGRAM)

 

 

1. LETNIK

 

 

Nosilec

Kontaktne ure

 

 

 

Pred.

Sem.

Vaje

klinične vaje

Druge obl. š.

Sam. delo študentov

Ure skupaj

ECTS

 

1. SEMESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Mikroizdelovalne tehnologije

Joško Valentinčič

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Napredni odrezovalni procesi

Franci Pušavec

30

 

30

 

 

65

125

5

3 Toplotna obdelava

Roman Šturm

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Strokovni izbirni predmet S01

 

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Strokovni izbirni predmet S02

 

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Splošni izbirni predmet 1

 

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ 1. SEMESTER

 

180

 

180

 

 

390

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEMESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Napredni preoblikovalni procesi

Tomaž Pepelnjak

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Montažni in strežni sistemi

Marko šimic / Niko Herakovič

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Planiranje in organizacija proizvodnje 

Janez Kušar / Tomaž Berlec

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Strokovni izbirni predmet S03

 

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Strokovni izbirni predmet S04

 

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Splošni izbirni predmet 2

 

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ 2. SEMESTER

  180   180     390 750 30
 

SKUPAJ

 

360

 

360

 

 

780

1500

60

 

Strokovni izbirni predmet S01, S02, S03 in S04 v iznosu 20 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program z izjemo smeri Proizvodno strojništvo.

Splošni izbirni predmet 1 in 2 v iznosu 10 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program z izjemo smeri Proizvodno strojništvo ali po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi.

nazaj na seznam