Smeri 1. letnik prenovljeni programi

Smer: PROCESNO STROJNIŠTVO (PRENOVLJENI PROGRAM)

 

 

1. LETNIK

 

 

Nosilec

Kontaktne ure

 

 

 

Pred.

Sem.

 vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

 

1. SEMESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Transportni pojavi

Andrej Kitanovski

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Termodinamika zmesi

Iztok Golobič

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Solarne tehnologije

Sašo Medved

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Strokovni izbirni predmet S01

 

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Strokovni izbirni predmet S02

 

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Splošni strokovni predmet 1

 

30

 

30

 

 

65 125 5
 

SKUPAJ 1. SEMESTER

 

180

 

180

 

 

390

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEMESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Klimatizacija, ogrevanje, ohlajevanje, prezračevanje

Uroš Stritih

30

 

30

 

 

 65

125

5

2

Računalniška dinamika tekočin

Božidar Šarler

30

 

30

 

     65 125

5

3

Hladilna tehnika in toplotne črpalke - MAG

Andrej Kitanovski

30

 

30

        

65

125

5

4

Strokovni izbirni predmet S03

 

30

 

30

 

 

65

125

5

5 Strokovni izbirni predmet S04

 

30

 

30

 

  

65

125

5

6

Splošni izbirni predmet 2

 

40

 

30

 

   

65

125

5

 

SKUPAJ 2. SEMESTER

  180   180     390 750 30
 

SKUPAJ

 

360

 

360

 

 

780

1500

60

 

Strokovni izbirni predmet S01, S02, S03 in S04 v iznosu 20 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program z izjemo smeri Procesno strojništvo. 

Splošni izbirni predmet 1 in 2 v iznosu 10 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program z izjemo smeri Procesno strojništvo ali po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi.

nazaj na seznam