Smeri 1. letnik prenovljeni programi

Smer: ENERGETSKO STROJNIŠTVO (PRENOVLJENI PROGRAM)

 

 

1. LETNIK

 

 

Nosilec

Kontaktne ure

 

 

 

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

 

1. SEMESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Eksperimentalno modeliranje v EPS

Marko Hočevar

30

 

30

 

 

65

125

5

2

Napredni procei zgorevanja

Andrej Senegačnik / Tomaž Katrašnik / Tine Seljak

30

 

30

 

 

65

125

5

3 Energetski sistemi

Mihael Sekavčnik

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Strokovni izbirni predmet S01

 

30

 

30

 

 

65

125

5

5

Strokovni izbirni predmet 202

 

30

 

30

 

   

65

125

5

6

Splošni izbini predmet 1

 

30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ 1. SEMESTER

 

180

 

180

 

 

390

750

30

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. SEMESTER

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1

Turbinski stroji

Marko Hočevar

30

 

30

 

  65 125

5

2

Procesi v toplotnih motorjih

Tomaž Katrašnik

30

 

30

 

 

65

125

5

3

Kemični nosilci energije

Andrej Senegačnik

30

 

30

 

 

65

125

5

4

Strokovni izbirni predmet S03

 

30

 

30

 

  65

125

5

5

Strokovni izbirni predmet S04

 

30

 

30

 

 

65

125

5

6

Splošni izbirni predmet 2

 

 30

 

30

 

 

65

125

5

 

SKUPAJ 2. SEMESTER

  180   180     390 750 30
 

SKUPAJ

 

360

 

360

 

 

780

1500

60

 

Strokovni izbirni predmet S01, S02, S03 in S04 v iznosu 20 ECTS študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program z izjemo smeri Energetsko strojništvo.

Splošni izbirni predmet 1 in 2 v iznosu 10 ECTS izbere študent po lastni izbiri iz nabora vseh obveznih predmetov drugih smeri Magistrskega študijskega programa II. stopnje Strojništvo - Razvojno raziskovalni program z izjemo smeri Energetsko strojništvo ali po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi.

nazaj na seznam