Energetika in okolje

Opis predmeta

Vsebina predmeta obsega tri osnovne sklope: okolje, energetika in procesna tehnika. Okolje je obravnavano z vidika vplivov ravnanja ljudi v sodobnih družbah na procese in kakovost okoljskih sfer. Najprej je predstavljene zakonitosti sonaravnega razvoja in pomen ohranjanja kakovosti okoljskih sfer. Sledi opis naravnih procesov v okoljskih sferah in razlogov zakaj se so se ti procesi v dobi industrializacije začeli spreminjati. Predstavijo se najpomembnejši antropogeni viri onesnaževanja od škodljivih plinov, do prahu, težkih kovin, sevanja in hrupa. Preidemo na področje energetike, ki s svojimi tehnologijami omogoča oskrbo civilizacije z energijami. Študenti se poučijo o tehnologijah pretvarjanja in oskrbe z energijo, ki so okolju prijazne, o izkoriščanju obnovljivih virov in končnih energijah. Predstavijo se metode in postopki učinkovite rabe energije. Raziščemo zakaj in kje v teh procesih nastajajo okolju škodljive snovi, in kakšne so posledice izpustov v okolje. Seznanijo s pojmoma emisij in imisij, z okoljskim monitoringom in okoljevarstvenih zahtevah. Predstavljene so tehnologije za zmanjševanje emisij v ozračje in obremenjevanje voda ter strategije in tehnologije ravnanja z odpadnimi snovmi.

nazaj na seznam