Postopki konstruiranja

Opis predmeta

Namen predmeta in program. Izdelek kot tehnični sistem, primeri in analize. Meje tehničnega sistema. Splošno o izdelku, funkcija, oblikovni model, funkcionalnost in tehnična oblika. Opredelitev funkcijskih zahtev (skupna, dopolnilna, itd.). Morfološka matrika in ocenjevalne metode. Delitev funkcij na nivoje. Izpeljava povezav med posameznimi nivoji. Delovni principi, opredelitev in značilnosti. Projektiranje. Sestavljanje funkcij izdelka. Kriteriji za sestavljanje. Metode ocenjevanja. Povezava različnih delovnih principov v sistem. Tehnologičnost in oblika izdelka. Primeri izpeljanih oblik iz pogojev tehnologije predelave, izdelave, montaže in transporta. Ergonomija in vpliv na izdelek. Tehnologije odstranjevanja. Koncipiranje izdelka z upoštevanjem tehnologije odstranjevanja.

nazaj na seznam