Načrtovanje preizkusov in validacija procesnih sistemov

Opis predmeta

V učni vsebini je predvidena predstavitev uveljavljenih statističnih metod in pristopov načrtovanja preizkusov, ki so značilni za validacijo in prevzem procesnih naprav in sistemov v realnem okolju. Poseben poudarek bo na metodologiji prevzemnih preizkusov, obdelavi izmerkov, izbiri ustrezne merilne opreme, uporabi programske opreme in računalnika ter komentarju in uporabi veljavnih evropskih in mednarodnih standardov ter priporočil, ki obravnavajo prevzemne preizkuse.

nazaj na seznam