Osnove mehatronskih sistemov

Opis predmeta

Mehatronika je interdisciplinarna tehniška disciplina, ki povezuje znanja strojništva, elektrotehnike in informatike. Cilj predmeta je seznaniti študente z osnovnimi strukturami, elementi in specifičnimi lastnostmi mehatronskih sistemov. Podane so osnovne strukture mehatronskih sistemov in povezave med elementi ter z okolico (vhodne in izhodne veličine, krmiljeni parametri, signali, referenca). Predstavljena so grafična orodja za predstavitev strukture sistema. Predstavljeni so koraki načrtovanja, izdelave, zagona, uporabe in vzdrževanja mehatronskih sistemov. Izpostavljena so vprašanja tehniške varnosti pri zagonu in operacijah. Predmet je ilustriran z vrsto primerov. Izvajanja spremljajo tudi demonstracije na v ta namen razvitih učilih in laboratorijski opremi, kar omogoča študentom aktivno sodelovanje ter lažje dojemanje in sprejemanje novega znanja.

nazaj na seznam