Krmiljeni elektromotorni pogoni

Opis predmeta

V okviru predmeta bodo elektromotorni pogoni najprej predstavljeni kot izvršilni organi v splošni shemi krmilnega sistema. Sledil bo kratek opis principa delovanja elektromotornih pogonov in sicer enosmernih ter asinhronskih in sinhronskih. Glede na to, da se te vsebine obravnavane že pri predmetu Elektrotehnika, bo poudarek predvsem na izdelavi modela posameznega pogona. Poleg že naštetih klasičnih elektromotornih pogonov bodo v nadaljevanju na kratko predstavljeni še koračni elektromotorji in elektromagneti. Temu bo sledil opis krmiljenja s pomočjo tranzistorjev, tiristorjev in usmernikov. V okviru informacijskega dela krmiljenja elektromotornih pogonov bodo predstavljene programske rešitve krmiljenj ter simulacija le teh.

nazaj na seznam