Industrijska avtomatizacija

Opis predmeta

V sodobni industriji je uvajanje robotov in drugih avtomatiziranih naprav v okviru fleksibilne avtomatizacije izziv, s katerim se srečujemo v industriji na vsakem koraku. S fleksibilno avtomatizacijo pa ne dosegamo zgolj večje produktivnosti, poudarek je na humanizaciji dela in na povečanju kvalitete. Da pa te cilje lahko dosežemo, je potrebno izobraziti in usposobiti inženirje, da poleg klasičnega poznavanja naprav in procesov, obvladujejo problematiko krmiljenja, problematiko programiranja in povezovanja s ciljem dosegati visoko produktivnost in kakovost ob vedno manjših serijah ter visoko razpoložljivost avtomatiziranih naprav in sistemov. V tem okviru študent pridobi znanja o uporabi osnovnih gradnikov, ki so bili posredovani v predhodnih predmetih, kot npr. pri osnovah mehatronskih sistemov, osnovah krmiljenja, pri programirljivih logičnih krmilnikov, pri povezovalnih tehnologij. Ta znanja nadgradi v smislu posameznih specifičnih vsebin, ki so povezane z avtomatizacijo logistike v industrijskem okolju, s fleksibilno avtomatizacijo delovnih sistemov ter kontrolnih in testnih naprav in sistemov.

nazaj na seznam