Lahka gradnja v letalstvu

Opis predmeta

Osnovni namen predmeta je, da študenti spoznajo metode za računanje porazdelitve notranjih sil in napetosti v enoosnih in ploskovnih vitkih konstrukcijskih elementih in konstrukcijah, ter da so na osnovi tako določenih notranjih veličin stanja sposobni izračunati dimenzije tako, da bo posamezen konstrukcijski element, kakor tudi celotna konstrukcija geometrijsko stabilna in varna proti eventuelni porušitvi, oziroma varna proti pojavu in širjenju rapok. V ta namen študent spozna metode za določanje napetostnih, deformacijskih in premičnih stanj, ki so specifična za vitke konstrukcijske elemente. Ob tem študent spozna tudi kakšen vpliv na nosilnost konstrukcijskih elementov ima tudi obratovalna temperatura, saj se letalo lahko pri enem poletu giblje v temperaturnem območju med okoli minus 80 oC in plus 90 oC. Eden od pomembnih ciljev predmeta je zato geometrijska optimizacija vitke nosilne letalske konstrukcije, pri kateri je ededn od optimizacijskih kriterijev tudi izbira najustreznejšega gradiva nosilnih konstrukcijskih delov. V primeru ultralahkih letalskih konstrukcij se pogosto uporabijo najrazličnejša kompozitna gradiva, ki imajo ortotropne mehanske lastnosti, občitljiva pa so tudi na pojav razpok.

nazaj na seznam