Vzdrževanje letal

Opis predmeta

Pomen, vloga in cilj vzdrževalne dejavnosti ter njeno mesto v letalstvu. Sistemi pregledov letal (po stanju, preventivno, napovedano). Splošno. Mala letala. Velika letala. Predpoletni pregled. Izredni pregledi. Izvedba 100 urnega in letnega pregleda. Pregled strukture potniškega letala. Metode tehnične diagnostike za vzdrževanje po stanju. Način dela pri remontu letal(označevanje in vodenje). Tehnične publikacije v letalstvu: dokumentacija za nov tip letala, homologacijsko spričevalo,dopolnilno homologacijsko spričevalo, dokumentacija za letalo, motor, propeler, ki so že v uporabi, okrožnica s tehničnimi napotki (Advisory circular – AC), sistem obveščanja o težavah in napakah pri eksploataciji (Service dificulty reporting programm – SDR). Airworthiness directives: AD nota publikacije, ki jih izda proizvajalec, Service bulletin in Alert service bulletin, Instruction for continued ariworthiness. Ostalo: Načini vodenja in razvrščanja tehnične publikacije Standardni letalski deli: splošno, letalski standardi, vijaki, matice, podložke, nenavojni vezni elementi (zatiči, kovice), specialni vezni elementi, ostalo (razcepke, varovalna žica, univerzalna zapirala, deli za jeklene vrvi). Popravila strukture letal: splošno, klasifikacija strukture (nosilna, nenosilna), klasifikacija poškodb, splošna navodila in primeri.

nazaj na seznam