Snovanje letal

Opis predmeta

Študent spozna postopek preliminarnega izračuna letela pri katerem se določijo mase letala, to je masa praznega letala, največja vzletna masa, masa posadke, masa koristnega tovora in masa potrebnega goriva za izvedbo naloge, za katero je letalo konstruirano. Obravnavajo se letala splošne kategorije, samogradnje, enomotorna letala, dvomotorna letala, potniška in transpotna letala.

nazaj na seznam