Osnove laserske tehnike

Opis predmeta

Predmet obravnava osnove laserske tehnike ter možnosti njene uporabe na področjih, ki jih pokriva strojništvo. Vsebino sestavljajo naslednje teme. Uvod in predstavitev predmeta. Osnove inženirske optike. Osnove delovanja laserjev (zgodovinsko ozadje, nastanek in značilnosti laserske svetlobe). Vrste laserskih izvorov (plinski, trdninski in polprevodniški laserji; zgradba in njihove karakteristike; najpomembnejša področja uporabe). Laserska varnost (vzroki in vrste poškodb; predpisi in standardi). Laserski obdelovalni procesi (izbrani primeri: fizikalne osnove delovanja, zgradba, ključne značilnice, posluževanje, upravljanje, vzdrževanje, ekonomski vidiki uporabe, praktični primeri uporabe). Merilne laserske naprave (izbrani primeri: fizikalne osnove delovanja, zgradba, ključne značilnice, posluževanje, upravljanje, vzdrževanje, ekonomski vidiki uporabe, praktični primeri uporabe).

nazaj na seznam