Smeri

 


 

Proizvodno strojništvo        
Tehnologija spajanja 
Št.  Šifra Ime predmeta   Vrsta Sem. ECTS Nosilec
1 3070 Priprava proizvodnje obvezni S4 Z 5 Janez Kušar/ Tomaž Berlec
2 3062 Investicijski inženiring in vodenje projektov obvezni S5 Z 5 Janez Kušar
3 3073 Tehnologija spajanja obvezni M1 Z 4 Damjan Klobčar
4 3076 Oprema za varilne procese obvezni M2 Z 4 Damjan Klobčar
5 3079 Preiskave materialov in izdelkov obvezni M3  L 5 Tomaž Kek
6 3135 Praktično usposabljanje obvezni - L 8 Učitelji v programu
7 3136 Diplomsko delo obvezni - L 12 Učitelji v programu
8   Mehanika nekovinskih gradiv ali Tehnologije vzdrževanja izbirni P1 Z 4 Lidija Slemenik P. ali Mitjan Kalin/Marko Polajnar
9   Varjene konstrukcije izbirni P2 Z 4 Boris Jerman
10   Montaža izbirni 01 ali P2 Z 4 Niko Herakovič
11   Zagotavljanje kakovosti izbirni 02 L 5 Davorin Kramar / Drago Bračun

nazaj na seznam