Predmetnik 2021/22

Visokošolski strokovni študijski program prve stopnje STROJNIŠTVO - Projektno aplikativni program

1. letnik (prenovljeni program)

1. semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

1

Analiza - PAP

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek

60

 

60

 

 

80

200

8

2

Tehniška fizika

Rok Petkovšek

45

 

45

 

 

35

125

5

3

Elektrotehnika in elektronika

Marjan Jenko

30

 

30

 

 

40

100

4

4

Kovinski materiali - PAP

Roman Šturm

30

 

30

 

 

40

100

4

5

Statika in trdnost

Miroslav Halilovič

45

 

45

 

 

35

125

5

6

Tehnično risanje

Robert Kunc / Andrej Žerovnik

30

 

30

 

 

40

100

4

SKUPAJ

240

 

240

 

 

270

750

30

DELEŽ

32%

 

32%

 

 

36%

100%

100%

 

2. semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

7

Navadne diferencialne enačbe in linearna algebra - PAP

Janez Žerovnik / Aljoša Peperko / Boštjan Gabrovšek

45

 

45

 

 

35

125

5

8

Tehnologije v proizvodnji 1

Franci Pušavec / Joško Velentinčič

45

 

45

 

 

35

125

5

9

Računalniško modeliranje geometrije

Leon Kos / Nikola Vukašinović

30

 

30

 

 

40

100

4

10

Termofluidika

Božidar Šarler / Andrej Bombač

45

 

45

 

 

35

125

5

11

Nekovinski materiali - PAP

Lidija Slemenik Perše

30

 

30

 

 

40

100

4

12 Dinamika Janko Slavič / Martin Česnik 30   30     40 100 4
13 Splošni izbirni predmet 1   15   15     45 75 3

SKUPAJ

240

 

240

 

 

270

750

30

DELEŽ

32%

 

32%

 

 

36%

100%

100%

 

Splošni izbirni predmet 1 v iznosu 3 ECTS izbere študent po lastni izbiri na kateremkoli programu, katerikoli fakulteti oz. univerzi. Izbirni predmet, ki ga ponuja UL FS: Poročanje v strojništvu - PAP.

Izbirni predmet 01

Zap. št.

Predmet

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge oblike študija

1

Poročanje v strojništvu - PAP

Miha Brojan / Franc Majdič / Rok Vrabič / Nikola Vukašinović

15

 

15

 

 

45

75

3

SKUPAJ

15

 

15

 

 

45

75

3

                 

 

Celoten predmetnik za študente, ki se bodo vpisali v študijskem letu 2021/22, je objavljen v predstavitvenem zborniku.

 

2. letnik (neprenovljeni program)

Študijski program se v 3. semestru v 2. letniku razdeli na pet smeri:

  • Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo - EPO
  • Snovanje, obratovanje in vzdrževanje - SOV
  • Proizvodno strojništvo - PRS
  • Mehatronika - MEH
  • Letalstvo - LET

 

3. semester - Skupni predmeti

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

012

Inženirska gradiva

Roman Šturm

45

 

30

 

 

50

125

5

013

Tehniška termodinamika 1

Andrej Bombač

45

 

30

 

 

75

150

6

014

Tehniška mehanika 2

Miha Boltežar / Janko Slavič / Martin Česnik

60

 

45

 

 

95

200

8

015

Strojni elementi 1

Marko Nagode / Jernej Klemenc

45

 

30

 

 

75

150

6

 

Obvezni predmet smeri S1

 

30

 

30

 

 

65

125

5

SKUPAJ 4

225

 

165

 

 

360

750

30

OBVEZNI PREDMET SMERI S1

4. semester

Zap. št.

Učna enota

Nosilec

 

Kontaktne ure

Sam. delo študenta

Ure skupaj

ECTS

Pred.

Sem.

Vaje

Klinične vaje

Druge obl. š.

016

Prenos toplote in snovi

Andrej Kitanovski

30

 

30

 

 

65

125

5

017

Strojni elementi 2

Marko Nagode / Jernej Klemenc

45

 

30

 

 

50

125

5

018

Programiranje in numerične metode

Janko Slavič

30

 

30

 

 

65

125

5

019

Osnove krmiljenja

Primož Podržaj

30

 

30

 

 

65

125

5

 

Obvezni predmet smeri S2

 

30

 

30

 

 

65

125

5

 

Obvezni predmet smeri S3

 

30

 

30

 

 

65

125

5

SKUPAJ 4

195

 

180

 

 

375

750

30

DELEŽ 4

26%

 

24%

 

 

50%

100%

100%

OBVEZNI PREDMET SMERI S2 IN S3

 

3. letnik (neprenovljeni program)

Študijski program se v 5. semestru v 3. letniku razdeli na usmeritve:

Energetsko, procesno in okoljsko inženirstvo - EPO:

Snovanje, obratovanje in vzdrževanje - SOV:

 Proizvodno strojništvo - PRS:

Mehatronika - MEH:

Letalstvo - LET: