Inženirska gradiva

Opis predmeta

Uvod v poznavanje materialov: Razumevanje kristalne zgradbe in mikrostrukture, velikosti kristalov in lastnosti mikrostrukture, atomi, med-atomske vezi, kristalizacija, osnovne kristalne rešetke, napake v kristalih, meje kristalnih zrn. Mehanske lastnosti materialov: Natezni in upogibni preizkus, diagram napetost-raztezek, natezna in upogibna trdnost, meja tečenja, raztezek. Trdota: pregled postopkov merjenja trdote, udarna žilavost, trajna in časovna trdnost, utrujanje materialov, lezenje materialov. Fazni diagrami in zlitine: Definicije in osnovni koncepti, značilni binarni diagrami, vzvodno pravilo, faze in mikrostrukture, Sistem Fe-Fe3C. Jeklo in litine na osnovi železa, mikrostruktura, lastnosti in uporaba. Osnove toplotne obdelave jekla: Fazne transformacije v odvisnosti od hitrosti segrevanja in ohlajanja jekla, kratek pregled postopkov žarjenja, kaljenja, poboljšanja. Neželezne kovine in zlitine na osnovi: Al, Mg, Cu (medi, broni), Ti, Ni, Zn, ležajne zlitine, loti. Tehnologija litja, kratek popis livarskih tehnologij. Osnove preoblikovanja kovin in zlitin do polizdelka: Valjanje, vlečenje, izstiskavanje, izdelovanje profilov in cevi… Prašna metalurgija: pridobivanje prahu, priprava prahu, stiskanje, sintranje, dodatne obdelave. Osnove kemične in elektrokemične korozije, pregled vrst korozije in postopkov zaščite. Keramika: Kristalna zgradba, mehanske in termične lastnosti. Polimeri: Termoplasti, duroplasti, elastoplasti. Kompoziti: Definicija kompozitov, značilnosti faz kompozitnih gradiv, vrste in lastnosti kompozitov. Beton in les: sestava in vplivi na mehanske lastnosti.

nazaj na seznam