Tehniška termodinamika 1

Opis predmeta

Termodinamika je predmet, ki se v veliki meri uporablja v inženirstvu, biologiji, kemiji in fiziki. Zgodovinsko gledano se je razvila iz toplotnih strojev kot tipična inženirska (beri strojniška) disciplina in nadgradila kot naravoslovna veda. Kot inženirska disciplina, beri tehniška termodinamika, se danes uporablja ne samo pri gradnji in razvoju motorjev, grelnih in hladilnih sistemov, ampak tudi v integriranih elektronskih komponentah in vrsti drugih področij vse do ekonomike. Pričujoči predmet zajema osnovne pojme in definicije, kot so termodinamski sistem, kontrolni volumen, veličine stanja, standarde v termodinamiki. V nadaljevanju se študent seznani s vplivom temperature na lastnosti snovi, pričemer je posebej izpostavljeno plinasto agregatno stanje. Sledi enačba stanja idealnih plinov in prvi glavni zakon termodinamike. Pri drugem glavnem zakonu termodinamike so obravnavani povračljivi in nepovračljivi procesi, entropija in njene lastnosti, izgube dela zaradi nepovračljivosti, energija kot vsota eksergije in anergije. Sledijo aplikacije z najznačilnejšimi desnimi in levimi krožnimi procesi.

nazaj na seznam