Energetska oskrba

Opis predmeta

Energetska oskrba je ključnega pomena za normalno življenje ljudi in delovanje gospodarstva. Zato študent s predmetno vsebino dobi znanja za tehnično realizacijo sistemov energetske oskrbe in za vodenje takšnih sistemov za doseganje čim višje zanesljivosti in energetske učinkovitosti. Na začetku so podane značilnosti in skupne lastnosti ter specifičnosti sistemov daljinskega ogrevanja, daljinskega hlajenja in distribucije plina. Kot osnova vsem sistemom so podane metodologije za določitev tokovnih razmer v ceveh in cevnih mrežah. Nadalje so obravnavani elementi sistema, kot so cevna mreža, armature, toplotne in hladilne postaje ter kompresorske postaje. Pri posameznih oskrbovalnih sistemih so podane metode in ukrepi za doseganje čim večje zanesljivosti in čim manjše izgube energije (toplotne izgube pri daljinskem ogrevanju, toplotni dobitki pri daljinskem hlajenju). Na koncu so podani načini nadzora in vodenja sistemov, ki zagotavljajo čim višjo stopnjo zanesljivosti in termoekonomske učinkovitosti.

nazaj na seznam