Tehniška mehanika 3

Opis predmeta

Osnovni namen predmeta je, da študenti spoznajo metode za računanje napetostnih, deformacijskih in premičnih stanj v konstrukcijskih elementih in konstrukcijah, ter da so na osnovi metod za optimiranje nosilnosti in geometrije sposobni izračunati dimenzije tako, da bo posamezen konstrukcijski element, kakor tudi celotna konstrukcija izpolnjevala zahtevane pogoje nosilnosti in funkcionalnosti. Študentje spoznajo metode dimenzioniranja v elastoplastičnem območju, kakor tudi dimenzioniranja konstrukcijskih elementov iz hladno valjanih polproizvodov, ki so izdelani iz materiala z utrjevalno karakteristiko. Ob upoštevanju dimenzioniranja konstrukcijskih elementov in konstrukcij po metodi mejnih stanj ob sočasni geometrijski optimizaciji, bodo študenti spoznali učinkovito pot za izdelavo lahkih konstrukcij, ki morajo biti stabilna in varna proti eventuelni porušitvi in pojavu ter širjenju rapok. Študenti spoznajo tudi periodična nihanja in njihov popis s periodičnimi Fourierjevimi funkcijami in vpliv gradiva in geometrije na nihanje in teles. Eden od pomembnih ciljev predmeta je tudi izbira najustreznejšega gradiva nosilnih konstrukcijskih delov. V ta namen študenti spoznajo tudi osnovne metode dimenzioniranja konstrukcij izdelanih iz kompozitnih gradiv.

nazaj na seznam