Programirljivi logični krmilniki

Opis predmeta

Programirljivi logični krmilniki so nepogrešljivi gradniki sodobne industrijske avtomatizacije. Istoimenski predmet podaja teoretične osnove in praktična znanja ter veščine, ki omogočajo smotrno uporabo programirljivih logičnih krmilnikov (PLKjev) za reševanje konkretnih krmilnih nalog na področju mehatronike in industrijske avtomatizacije. Zajete teme obravnavajo teoretične osnove logičnih krmilnih sistemov, zgradbo in delovanje PLKjev ter njihovo vlogo in pomen v sodobnih sistemih industrijske avtomatizacije, njihove gradnike, standardne programske jezike in računalniška orodja za njihovo programiranje ter praktične vidike njihove uporabe v industrijskem okolju. Predstavljeni so tudi izbrani primeri uporabe PLK v praksi.

nazaj na seznam