Osnove programskega inženirstva

Opis predmeta

Seznanitev z ANSI-C programskimi ukazi, kot skupnim imenovalcem programiranja majhnih, srednjih in obsežnih sistemov. Programiranje in razvoj programske opreme za mikro-računalniško vodenje procesnih sistemov: Določitev diagramov prehajanja stanj, določitev podatkovnih struktur, programskih struktur in optimalna raba spominskega prostora mikrokrmilnika. Zagotavljanje kakovosti programske opreme za delo v realnem času. Programiranje in razvoj programske opreme za porazdeljeno vodenje industrijskih procesov in porazdeljeni računalniški sistemi za vodenje industrijskih procesov. Osnove objektnega programiranja. Razdelitev aplikacije na distribuirane funkcionalne vase zaključene lokalne objekte, na vmesnike med njimi, in na informacijske tokove med njimi. Modularna gradnja programov. Oblikovanje programskih struktur in določitev diagramov prehaj. Sočasno načrtovanje programskih arhitektur od zgoraj navzdol in od spodaj navzgor. Prednosti in smeri razvoja višjih programskih jezikov. Programske tehnologije za zagotavljanje povezljivosti geografsko distribuiranih informacijsko komunikacijskih sistemov. Zagotavljanje kakovosti programske opreme. Izdelava programske arhitekture pred kodiranjem. Prednosti in zahtevnost timskega dela. Periodicni timski pregledi programskega projekta. Povezovanje v informacijske sisteme: Sedem nivojski referenčni komunikacijski OSI model: opis, pomen modela, primeri implementacije. Pregled programskih tehnologij za svetovno povezljivost programskih enot distribuiranih informacijsko komunikacijskih sistemov. Pregled in primerjava komunikacijskih in električnih lastnosti industrijskih vodil in mrežnih sistemov: TCP/IP na ethernetu, ProfiBUS, ModBUS, CAN, ZigBEE.

nazaj na seznam