Logistika prometa

Opis predmeta

Cilj predmeta je seznaniti študenta z osnovami logistike kopenskega, vodnega in zračnega prometa s poudarkom na kopenskem cestnem prometu. Predstavljene so tehnične rešitve transportnih vozil in njihove opreme, tehnične rešitve cestne infrastrukture ter informacijskih sistemov transporta in skladiščenja. Predstavljena je kategorizacija vozil v skupine z glavnimi poudarki vsake izmed njih. Podrobneje so obdelana cestna transportna vozila in sistemi na njih. Poučevanje poteka v obliki predavanj in vaj. Na predavanjih so v začetku podane teoretične osnove logističnih sistemov, v nadaljevanju pa je tako pridobljeno znanje aplicirano na uporabo metod logistike v kopenskem cestnem transportu. Vaje so razdeljene na terenski in projektni del. Na terenskih vajah študentje spoznajo praktične probleme s področja predmeta in njihove obstoječe rešitve. V projektnem delu s pomočjo pridobljenih znanj in literature poiščejo rešitve konkretnih problemov.

nazaj na seznam